Kotły HEITZ

 

Kotły centralnego ogrzewania HEITZ są kotłami najnowszej konstrukcji, przeznaczonymi do spalania miału, węgla i drewna.

Konstrukcja kotła jest połączeniem osiągnięć konstruktorów kotłów na paliwa płynne i tradycyjnych rozwiązań stosowanych w produkcji kotłów węglowych. Kocioł jest charakterystycznie podzielony na dwie części: część paleniskową kotła, która stanowi swoisty magazyn paliwa i oddzieloną od niej przez poziomą przegrodę wodną część grzewczą.

Korpus kotła wykonany jest z wysokiej jakości blach stalowych, o grubości 5mm przeznaczonej do wykonania komory paleniskowej i wszystkich elementów grzewczych i grubości 4mm pozostałych elementów płaszcza wodnego.

Za część grzewczą kotła przyjęto wiszącą kolumnę wodna umieszczoną w górnej części kotła. Kolumna ta podparta jest tylko w tylnej ścianie kotła, co spowodowało spadek naprężeń cieplnych. Dodatkowo dzięki kolumnie zwiększono do maksimum powierzchnie grzewczą kotła, nie powodując znacznego wzrostu komory spalania.

Łatwy zasyp paliwem kotła umożliwiony jest przez duże drzwi zasypowe. Dodatkowo między drzwiami zasypowymi a komorą paleniskowa znajduje się dodatkowa przegroda komory zasypowej. Ma ona za zadanie nie dopuszczenie do przepływu spalin bezpośrednio do czopuch kotła, a jednocześnie ma służyć jako klapa rozpalania. W górnej części komory zasypowej umieszczona jest wisząca kurtyna, przeciwko wydostawaniu się spalin podczas załadunku kotła opałem. Dzięki takiej konstrukcji kocioł jest bardzo łatwy do czyszczenia. Niemalże wszystkie operacje czyszczenia i konserwacji możliwe są do wykonania przez drzwi zasypowe kotła po zdemontowaniu poszczególnych przegród.

Wentylator dostarczony wraz z kotłem ma za zadanie przekazać odpowiednią ilość świeżego powietrza do komory paleniskowej, w zależności od zapotrzebowania na ciepło. Na uwagę zasługuje fakt, że wykorzystanie wentylatora wspomagającego spalanie daje pozytywny efekt przy spalaniu węgla i drewna, co poprawia skuteczność spalania i dokładną regulację wartości temperatury. Wyposażony jest on w regulator temperatury, który ma za zadanie utrzymywać temperaturę wody grzewczej ze stałą, zadaną wartością.

Automatyka kotła posiada możliwość płynnej regulacji prędkości obrotowej wentylatora, co sprawia, że kocioł sam dostosowuje swą wydajność do zapotrzebowania obiektu na energię cieplną.
Automatyka kotła steruje również pracą pompy obiegowej centralnego ogrzewania, z jednoczesną regulacja temperatury jej załączania. W zakres automatyki wchodzi również zabezpieczenie ponad standardowe w postaci termostatu bezpieczeństwa (STB). Ma on na celu ochronę temperaturową systemu grzewczego przed przegrzaniem.
Dzięki dowolnie nastawianej częstotliwości występowania przedmuchu i długości jego trwania, realizowany jest proces usuwania gromadzących się w komorze spalania gazów, mogących ulegać spalaniu detonacyjnemu.

Kocioł HEITZ uzyskał pozytywną aprobatę Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, co świadczy o jego bardzo dobrych parametrach eksploatacyjnych, jak również o małej szkodliwości dla otaczającego nas środowiska.

Dane
techniczne
Moc
znamionowa
Zakres
mocy
Zakres temp.
pracy
Temperatura
spalin
Pojemność
wodna
Minim. ciąg
kominowy
Przyłącze
komina
Masa kotła Objętość
paleniska
Typ kotła kW kW °C °C l Pa mm kg dm3
HEITZ 16 16 5–25 55-90 120-180 70 18 160 200 69
HEITZ 24 24 8–40 55-90 120-180 85 18 160 250 87
HEITZ 35 35 15–50 55-90 120-180 100 20 160 300 105
HEITZ 45 45 20-65 55-90 120-180 115 20 160 350 120